در دورنگ صورتی و مشکی️

بسیار نرم و لطیف

دارای کیف استوانه ای جذاب️

پرپشت و بادوام️

استحکام‌بالا

بدون‌ریزش️

بهترین کیفیت