در دو سری جذاب

12 رنگ فوق العاده

در دو طیف گرم و سرد

طیف گرم شامل رنگ های روشن و متوسط از تناژ های صورتی ، آجری ، کرمی و طلایی

طیف سرد شامل رنگ های متوسط و تیره از تناژ های صورتی ، قهوه ای ، خاکستری و طلایی

هماهنگی با تمامی رنگ پوست ها