۴رنگ جذاب

در دو سری h118و h119

حاوی مواد جاذب چربی متراکم کننده️

محو شوندگی آسان️

متناسب با انواع پوست های چرب خشک و معمولی