پیراهن نخی ساحلی بلندسایز ۴۰و ۴۲و ۴۴قیمت فقط ۶۰رنگ ثابت.آب نمیرود و چروک نمیشود #رشت #پیراهن #نخی #ساحلی