سرافون مجلسی مناسب برای میهمانی و بیرون پوشجنسدیورسوزنیجنس عالیفری سایز ۳۸ تا ۴۴قیمت ۳۸ هزار تومانارسال به کلیه شهرستانها هر روزهارسال در سطح شهر رشت هر روز تا ساعت ۲۰جهت سفارش دایرکت مراجعه کنید #شومیز #سرافون #زنانه #مجلسی #قواره دار #ارزان #رشت