#روغن_نارگیل #روغندون_رشت #روغندون #نارگیل #پوست #مو #coconut_oil #Coconut_butter #coconut_oil_roghandoonروغندون یکی از روغنهای بسیار عالی برای #پوست #مو و #خوراک و تنها دشمن #میکروب_معده ، #هلکوباکتیل #helicobacterpylori