روغنگیری از دانه کتان امروز ۲۸فروردین ۹۶ در شعبه شماره ۲ خ فلسطین.

ساعت ۷ عصر میتونی به صورت زنده از اینستا رویت فرمایید.