سال نو مبارک


سال نو مبارک

حیوان سال: خوک رنگ سال: مرجانی خوک سمبل ثروت و فراوانی است! ز نظر طالع بینی چینی سال خوک بهترین سال برای تمام مردم دنیاست چون در این سال کار فراوان برای همه وجود دارد و گردش پول عادلانه خواهد بود بیایید همگی با هم دعا کنیم سال جدید سال آرامش برای ایرانیان باشد هیچکس از خانه اش دور نباشد لبهای کودکان پر خنده باشد و دنیایشان پر از شادی در هیچ کجای ایران فقیری نباشد کسی در بند و گرفتار نباشد همه جا فراوانی عشق باشد و امید و مهربانی و شکوفایی و همدلی به امید ایرانی پر از عشق و خالی از هرگونه تعصبات مذهبی و قومی! برای همه شما خوبان در سال جدیدبهترینهای جهان هستی  را آرزو میکنم! سال نو مبارک @perfumeriran @perfumerirani @iraniperfume @iraniperfumer