جزئیات را دست کم نگیرید. جزئیات کوچک تفاوت های بزرگ می آفرینند

کابل آبی و سفید انگاره در دو سایز ۱/۵ و ۶متریسایز ۱/۵: ۱۵ ه.تسایز ۶: ۵۶ ه.ت

ساخت ایران

Do not underestimate the details. Small details create great differences.

Engareh zigzag Blue-White fabric cable, available in two diffrent sizes: 1.5m, 6m1.5m: 15000T6m: 56000T

Made in Iran

#engareh #lighting #Iran #wooden #wood #art #made_in_iran #design #interiordesign #architecture #lightingdesign #madeiniran #cafe #coffeeshop #photography #restaurant #modern #decor #interiordecor #housedesign #طراحی_داخلی #معماری #دکوراسیون #نورپردازی #چراغ #روشنایی #لوستر #آویز #لوسترمدرن #لوسترچوبی