جا کلیدی کچه ال آرت ساخته شده با الیاف مصنوعی درجه یک