تابلو کچه ال آرت ساخته شده از الیاف مصنوعی درجه یک

ارائه در کارگاه چوبی گلدوزی به قطر 20 سانتی متر و تابلو به ابعاد 40 در 40 سانتی متر.