تابلو کچه ال آرت تلفیقی از گلدوزی و الیاف مصنوعی درجه یک