جعبه نمدی گلدوزی شده  مخصوص هدیه و جواهرات قطر :10cm