استند عکس کچه ال آرت ساخته شده از الیاف مصنوعی درجه یک و پایه ی چوب طبیعی.

ابعاد عروسک درج شده است.